O nás

1. Hravý architekt Slovensko je nezisková organizácia, ktorá bola založená po dlhodobej spolupráci s českou organizáciou Hravý architekt, z.s. Vo svojom poslaní má zakotvenú výchovu a osvetu detí a študentov zo základných, stredných a základných umeleckých škôl a vysokých škôl, detských domovov, detských záujmových krúžkov a organizácií zaoberajúcich sa deťmi vyžadujúcimi špeciálne pedagogické zaobchádzanie v oblasti architektúry, urbanizmu, designu a výtvarného umenia. Začiatok fungovania n.o. bude orientovaný na ZŠ a rozvoj vedomostí detí vo veku 9-11 rokov. Organizujeme medzinárodný program, prostredníctvom besied a prednášok, vlastivedných vychádzok, výtvarnej činnosti a pracovných kreatívnych dielní, vytvárame a rozvíjame povedomie detí v týchto oblastiach, zároveň ich vychovávame našimi projektmi k vnímaniu životného priestoru a prostrediu, v ktorom žijú a môžu sa aktívne podieľať na jeho vytváraní. Organizujeme výstavy a prezentácie detských a študentských prác, detské a študentské súťaže. Medzinárodný výtvarno-architektonický projekt Hravý architekt vznikol v roku 2013. Dnes už spoluparticipujeme na jeho organizácii. Vo svojich začiatkoch existoval ako súčasť medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Czech Architecture Week, v súčasnosti je samostatným projektom. Je zameraný na deti, ktoré nevtieravou, hravou a zábavnou formou zoznamuje s architektúrou.

2. Všeobecný princíp projektu: deti tému spracovávajú výtvarnými technikami vybraté architektonické pamiatky svojho mesta. S tým im pomáhajú prednášky mestských architektov, historikov umení a ďalších odborníkov. Zúčastnia sa komentovaných prechádzok a až  potom téma spracovávajú, v mnohých prípadoch s neuveriteľnou originalitou. Podstata projektu je, aby sa deti naučili architektúru vnímať a aby chápali jej rolu v živom mestskom organizme. Projekt je prostredníkom pre vytváranie vrelého vzťahu detí k vlastnému mestu. S každým novým ročníkom sa v nich snažíme podporiť dojem, že byť hrdý na mesto, v ktorom žijú, nie je ani prežitok, ani hanba. S tým samozrejme súvisí i istá miera zodpovednosti voči svojmu mestu, ktorú si deti v priebehu projektu postupne uvedomujú. Rovnaké myšlienky šírime i v zahraničí.

3. Hravý architekt je od začiatku koncipovaný ako medzinárodný projekt. Ku spolupráci sme pozvali odborníkov z radov architektov, stavbárov, historikov umenia i umelcov, ktorí deťom vysvetľujú, ako zdanlivo nenápadný svet architektúry tvorí nedielnu súčasť nášho bytia. Každoročne sa zúčastňuje viac ako desať štátov sveta, medzi ktoré patrí napríklad: Brazília, Bulharsko, Čína, Chorvátsko, Izrael, Litva, Mexiko, Peru, Poľsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené štáty americké, Turecko, Veľká Británia. Do budúcna chceme počet zúčastnených štátov zvyšovať. Už od roku 2013 je partnerom tohto projektu UNESCO. V spolupráci s ním sme už dvakrát usporadúvali výstavu v WHC UNESCO v Paríži a hodláme v tomto pokračovať i naďalej.
O NÁS

4. Hravý architekt v číslach
6 ročníkov projektu v ČR                        9 samostatných výstav                                     30 zúčastnených štátov
64 zúčastnených miest z celého sveta   6 835 diplomovaných hravých architektov       171 922 navštívilo naše výstavy